Povinná nutriční docházka

Povinná školní docházka funguje už skoro 150 let, a je zřejmé, že produkuje vzdělané, zodpovědné, sebevědomé a především spokojené jedince, kteří se v životě neztratí, a na svá školní léta po zbytek života nostalgicky vzpomínají. Byla by tedy velká škoda se tak sofistikovanou a prospěšnou myšlenkou neinspirovat při hledání řešení i v jiných oblastech, které…

Více

Právo a povinnost

Každý má PRÁVO získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Zaměstnanost je POVINNÁ po dobu, kterou stanoví zákon – tedy pod dobu 10ti let po skončení vzdělávání. Bez povinné zaměstnanosti by někteří lidé nechtěli dobrovolně vstupovat do zaměstnání a pracovat, a to je potřeba, tudíž musí být zákonnou povinností pro všechny. Pouze takto nastavený program…

Více

Myslím to s vámi dobře!

Honzík – 1 rok Honzíku chtěl jsem si s Tebou promluvit o Tvém chození. Málo se snažíš a pořád hodně padáš, takže na tom bys měl ještě hodně zapracovat. Podívej tady sousedovic Karolínka už dávno chodí. Za domácí úkol Ti dávám každý den to chození procvičovat alespoň ve třech půlhodinových intervalech, aby sis to víc…

Více

Čekáme, jak se to vyvine

Vyjádřením ministerstva školství a české školní inspekce do médií se situace ohledně povinnosti domácích úkolů pro mnohé ještě více znepřehlednila. Nabízím tedy pokračování analogie s pokutou za překročení 45km/h. Řidič: Pane strážníku, proč tedy dále trváte na té pokutě za překročení 45km/h v obci, když je v obci povolená padesátka, a navíc na cestě na…

Více

Vždycky-bylům a Nás-to-nezabilům

Bez otroctví nemůže společnost fungovat. Otroctví tu bylo vždycky. Otroctví naučí otroky slušnému chování, socializaci a plnění povinností. Plnění povinností ještě nikoho nezabilo. Když zrušíme otroctví, otroci přestanou pracovat. Potřebují dohled, nedokáží se o sebe sami postarat. Otroci by měli otrokářům víc důvěřovat, myslí si otrokáři. Ženy nemají právo volit. Bylo to tak vždycky. Ženy…

Více