Každý má PRÁVO získávat prostředky pro své životní potřeby prací.

Zaměstnanost je POVINNÁ po dobu, kterou stanoví zákon – tedy pod dobu 10ti let po skončení vzdělávání.
Bez povinné zaměstnanosti by někteří lidé nechtěli dobrovolně vstupovat do zaměstnání a pracovat, a to je potřeba, tudíž musí být zákonnou povinností pro všechny. Pouze takto nastavený program zaměstnanosti může vést k efektivnímu pracovnímu procesu, a dovést zaměstnance k samostatnému plnění pracovních povinností. Povinné zaměstnání je završeno po deseti letech složením jednotné zaměstnanecké zkoušky pro daný obor. Navazující zaměstnání je již dobrovolné.
Kdo si nevybere zaměstnavatele sám, je mu přiřazen nejbližší volný zaměstnavatel ve spádové oblasti.
Na povinnou zaměstnanost je možné získat výjimku pro práci jako OSVČ, kterou schvaluje místní úřad práce (není na ni však právní nárok). V případě udělení výjimky musí občan docházet každého půl roku na úřad práce, který výjimku schválil, na přezkoušení, zda nezahálí, a řádně plní pracovní povinnosti dle rámcového pracovního programu, schváleného ministerstvem práce a sociálních věcí.
Nedodržování povinné zaměstnanosti se trestá dle zákona (krajně až zabavením majetku). Kdybychom teď zrušili povinnou zaměstnanost, zaměstnanci by dávali hromadně výpovědi, nenaučili by se pracovat, a celé hospodářství by během několika let zkolabovalo.

Každý má PRÁVO na vzdělání.

Školní docházka je POVINNÁ po dobu, kterou stanoví zákon (tedy 10 let s nástupem po dovršení 5. roku života). Bez povinné školní docházky by do škol některé děti nechodily a nevzdělávaly se, a to je potřeba, tudíž musí být zákonem povinná pro všechny. Pouze povinná školní docházka může vést k efektivnímu vzdělávacímu procesu, a naučit děti samostatnému plnění povinností. Povinná školní docházka je završena složením jednotné závěrečné zkoušky. Další vzdělávání je již dobrovolné.
Kdo si nevybere do 5 let školku/školu sám, bude mu přiřazena nejbližší volná školka/škola ve spádové oblasti.
Na povinnost školní docházky je možné získat výjimku k domácímu vzdělávání, kterou schvaluje ředitel školy (není na ni však právní nárok). V případě schválení výjimky musí žák docházet každého půl roku do školy, která výjimku udělila, na přezkoušení, zda se řádně vzdělává dle rámcového vzdělávacího programu, který schvaluje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Nedodržování povinné školní docházky se trestá dle zákona (u rodičů až odebráním dětí). Kdybychom teď zrušili povinnou školní docházku, děti by přestaly do škol chodit, a celý národ by byl během několika generací negramotný.

Každý má PRÁVO na rodinný život.

Manželství je POVINNÉ po dobu, kterou stanoví zákon – tedy po dobu 10 let po dovršení 18tého roku života. Kdyby nebylo manželství povinné, někteří lidé by do něj nevstupovali, a nechtěli by mít děti, a to je potřeba, tudíž musí být zákonem povinné pro všechny. Pouze povinné manželství bez možnosti rozvodu v prvních deseti letech může vést k zodpovědnému plnění rodičovství. Povinné manželství je završeno složením závěrečné jednotné rodičovské zkoušky. Další pokračování v manželství je již dobrovolné.
Kdo si nevybere do 18 let partnera/partnerku pro uzavření manželství, bude mu přidělen nejbližší volný partner/partnerka opačného pohlaví ve spádové oblasti.
Na povinné manželství je možné získat výjimku pro početí a výchovu dětí i mimo manželství, kterou schvaluje místní starosta/hejtman (není na ni však právní nárok). V případě schválení výjimky musí partneři docházet každého půl roku na radnici na přezkoušení, zda řádně plní manželské povinnosti dle rámcového manželského programu, schváleného vládním úřadem pro manželské záležitosti.
Protiprávní a svévolné opuštění manželství v povinné desetileté lhůtě se trestá dle zákona (krajně až zbavení rodičovské zodpovědnosti). Kdybychom teď zrušili povinné manželství, rodiče by se hromadně rozváděli, další děti už by se nerodily, a národ by do sta let vymřel.

 

Jak se asi cítí zaměstnanci v povinném zaměstnání?
Pracovali by, i kdyby zaměstnání povinné nebylo?
A v čem by to pak bylo jiné?

Jak se asi cítí lidé v povinném manželství?
Vstupovali by do něj, i kdyby povinné nebylo?
A v čem by to pak bylo jiné?

Jak se asi cítí děti v povinné školní docházce?
Chodily by do škol, i kdyby to povinné nebylo?
A v čem by to pak bylo jiné?

Ať Vás ani nenapadne nad tím přemýšlet! 
Povinnost je povinnost, a KÁZEŇ musí být! 
Protože tak je to správné, soudruzi, tak to má být.