Povinná školní docházka funguje už skoro 150 let, a je zřejmé, že produkuje vzdělané, zodpovědné, sebevědomé a především spokojené jedince, kteří se v životě neztratí, a na svá školní léta po zbytek života nostalgicky vzpomínají. Byla by tedy velká škoda se tak sofistikovanou a prospěšnou myšlenkou neinspirovat při hledání řešení i v jiných oblastech, které si dozajista zaslouží přinejmenším stejnou pozornost, jako je vzdělávání. Jednou z takových oblastí je stravování.
 
V některých rodinách děti jedí vyloženě nezdravě!
V některých rodinách děti jedí vyloženě nezdravě!

 
Jistě jste si všimli, jak se rok od roku zhoršují stravovací návyky dětí. Nebojíme se otevřeně říct, že v některých rodinách děti jedí vyloženě nezdravě. Rodiče dávají dětem k jídlu co se jim zachce, a dětem se pak nedostává dostatek vitamínů, minerálů a jiných životně důležitých doplňků. O vyváženosti stravy a odpovídající nutriční hodnotě ani nemluvě. Někteří rodiče dokonce nechávají svoje děti si jídlo vybírat podle chuti, což, no považte sami, je naprosto zavrženíhodná nezodpovědnost, hraničící se zanedbáváním péče.
Pokud Vás po přečtení těchto několika řádků přepadá panika, a máte chuť takto nezodpovědné rodiče hnát k zodpovědnosti, tak vězte, že můžete zase usínat klidní. Máme totiž řešení pro všechny:
Povinná nutriční docházka
Odborníci vědí nejlépe, co je pro naše děti dobré!
Odborníci vědí nejlépe, co je pro naše děti dobré!

 
Povinná nutriční docházka (dále PND) stojí podobně jako povinná školní docházka (PŠD) na základní a nezpochybnitelné myšlence, že odborníci – tedy studovaní nutriční terapeuté – vědí mnohem lépe, než rodiče, co je pro zdravý vývoj našich děti dobré. U vzdělávání o tom snad už nikdo nepochybuje, ale u stravování si stále někteří rodiče myslí, že svým dětem mohou podávat k jídlu, co se jim zachce. Přitom je zřejmé, že rodiče jsou v tomto naprosto neinformovaní a děti nezodpovědné, a samy nedokáží rozhodovat, co je pro ně zdravé.
Jde tu především o práva dětí. Děti mají právo na zdravou stravu! Tohle právo bude (analogicky jako u práva na vzdělání) ukotveno následujícím dodatkem listiny základních práv a svobod:

Děti mají právo na zdravou stravu. Nutriční docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon

Nutriční docházka bude povinná pro všechny děti školou povinné, a bude probíhat každou sobotu od 8:00 do 10:00 v nutričních zařízeních, což budou detašovaná oddělení spádové nemocnice. Výhodou tohoto řešení je, že děti, u kterých budou naměřeny nedostatečné hodnoty nutrientů, nebo vypočteno nevhodné BMI, budou rovnou hospitalizovány, aby jim mohly být neadekvátní hodnoty upraveny medikací.
 

Právní úprava

V nutričním zákoně nebudou chybět osvědčená ustanovení, inspirovaná školským zákonem, a to především ukotvené povinnosti dětí a zákonných zástupců. Mezi ty hlavní bude patřit povinnost dětí zdravě se stravovat.

§ 22 Povinnosti dětí a zákonných zástupců
a)Děti jsou povinny:
1. plnit pokyny nutričních pracovníků
2. řádně docházet do nutričního zařízení a zdravě se stravovat 
3. dodržovat nutriční řád nutričního zařízení
b)Zákonní zástupci jsou povinni:
1. zajistit, aby dítě docházelo řádně do nutričního zařízení
2. na  vyzvání  ředitele  nutričního zařízení se  osobně  zúčastnit  projednání závažných otázek týkajících se stravování dítěte
3. dokládat  důvody  nepřítomnosti  dítěte na povinné nutriční docházce
 
Zvažovali jsme i dobrovolnou nutriční docházku nebo jen povinnou zdravou výživu (bez nutnosti povinně docházet do nutričních zařízení). Z toho jsme ale nakonec po zralé úvaze ustoupili, protože je více než pravděpodobné, že některé menšiny by svoje děti na dobrovolnou nutriční docházku neposílaly. Takové děti by pak trpěly více nemocemi, čímž by byla porušována jejich základní práva, a na jejich léčbu bychom museli všichni doplácet, což uznejte sami, je naprosto nepřípustné. V tomto je třeba, abychom všichni v nejlepším zájmu společnosti byli solidární s potřebnými.
 
Součástí úpravy bude i nutriční zákon

 
Bude ukotvena i svobodná možnost volby: Pokud rodiče složí nutriční zkoušku, mohou podat žádost řediteli nutričního zařízení o schválení individuálního nutričního plánu. Po schválení by pak stačilo jen docházet jednou za půl roku na odběry a kontrolu, zda je nutriční plán řádně dodržován.

 

Realizace nutričního plánu

Mezi nejdůležitější předměty nutriční docházky budou patřit Dějiny zdravého stravování a Teorie techniky přípravy a konzumace zeleniny. Samozřejmostí bude podávání různých zdravých potravin různých chutí. Děti budou muset v životě jíst i věci zdravé, které nejsou vždy chutné. Je tedy vhodné je na to již od mladí připravovat podáváním i takových jídel, která jim nebudou chutnat.
Součástí PND jsou i povinné zdravé večeře doma. Děti každý večer vyfotí svoji večeři, a za domácí úkol popíší nutriční klady i zápory daného jídla. Podle této domácí práce se potom vyhodnotí úspěšnost PND u jednotlivých dětí, a celkový statistický dopad na společnost v rámci pětiletky.
Jako přínos zavedení PND se dá očekávat úbytek nádorových onemocnění, a celkové zlepšení kondice a zdraví občanů již během několika málo let.

 

Všichni si nakonec zvyknou

Možná si teď říkáte, že se vám ta sobotní ranní PND nelíbí, a že to není vůbec nutné. To je naprosto pochopitelné a přirozené.I při zavádění povinné školní docházky se takové hlasy rodičů ozývaly. Nakonec si ale všichni zvykli, a jak jsme dnes rádi, a obhajujeme PŠD i školy! Dnes už si většina lidí ani vzdělávání bez PŠD nedokáže představit. Stejně tak si za jednu či dvě generace už nikdo ani nevzpomene na ty doby plné útrap a nezdravého životního stylu před zavedením povinné nutriční docházky. Rodiče pak budou pro svoje děti rovněž trvat na PND, kterou sami prošli, a dala jim do života tolik důležitých informací, a nejedno přátelství, navázané v nutričních zařízeních nebo při hospitalizaci.
Nakonec si všichni zvyknou, a budou žít zdravě.
Nakonec si všichni zvyknou, a budou žít zdravě.
Myslíme především na blaho společnosti a vašich dětí. Máme celou řadu dalších nápadů, inspirovaných povinnou školní docházkou, k řešení palčivých celospolečenské problémů. V nejbližší době pro Vás chystáme mimo povinnou nutriční docházku i další podobné projekty jako je např. povinná spánková docházka k zajištění dostatečného odpočinku dětí, či povinná etická docházka pro vedení dětí k morálním hodnotám a slušnosti.
 
Tak se těšte s námi! My vás v tom nenecháme!